English

 18676759795

 ktz1@secukey.com.cn

                  

 Vcontrol 2

可视对讲门禁机
>2.4GWiFi连接
>Android和iOS可用
>双向语音对讲
>2MP+广角摄像机和夜视
>支持容量无限TF卡
>支持运动检测,播放,拍摄图片或视频,远程开锁
>一个继电器,1000个用户
>密码长度:4~6位
>支持125KHZ EM卡
>可作为韦根读卡器,带LED灯和蜂鸣器
>可以传输用户数据
>2个设备可以互锁2个门

小图标.png

           该设备是全新一代具有WiFi支持的可视对讲门禁控制。具有触摸面板,用户可用智能手机
          安装涂鸦智能APP应用程序进行访问并远程操控。该产品支持iOS7.0/Android4.3。

未标题-1.jpg

image.png

可视门禁接线图.jpg

装箱图.jpg

相关产品